agnieszka pietsch fulbiszewska 1

Dr n. wet Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska

Dr Pietsch-Fulbiszewska w 2006 roku ukończyła Medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2010 ukończyła studia podyplomowe z chirurgii zwierząt na Katedrze i Klinice Chirurgii we Wrocławiu. W 2012, po ukończeniu studiów doktoranckich, obroniła pracę dyplomową “Wpływ wieku i czynników patologicznych na przepływ krwi w tylnej kończynie psa w badaniu dopplerowskim” realizowaną częściowo w Niemczech na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Od 2014 roku pracuje jako pracownik naukowy w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej UCMW UJ-UR w Krakowie. Od kwietnia 2018 roku obejmuje stanowisko nauczyciela akademickiego w UCMW UJ-UR. Głównie, koncentruje się na diagnostyce obrazowej, ale uwielbia również chirurgię. W Centrum, jest zaangażowana w obydwie te gałęzie medycyny weterynaryjnej. Prywatnie, były sportowiec, wciąż szalejący na jego punkcie, wkrótce mama 3 córeczki i właścicielka uroczego, syberyjskiego husky’ego – Atka.

arkadiusz dors 1

Dr n. wet. Arkadiusz Dors

Dr Arkadiusz Dors urodził się w Puławach w 1985 roku. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończył w 2010 roku. W latach 2011-2015 był uczestnikiem studium doktoranckiego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (PIWet-PIB). Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2015 roku pod promotorstwem prof. Zygmunta Pejsaka i dr hab. Małgorzaty Pomorskiej-Mól. W tym samym roku rozpoczął pracę w PIWet-PIB. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Chorób Świń. W obszarze jego zainteresowań leży epidemiologia oraz monitoring statusu zdrowotnego trzody chlewnej, a także bakteriologia weterynaryjna. Ważna jest dla niego również współpraca z terenowymi lekarzami weterynarii w zakresie wymiany informacji oraz transferu wiedzy dotyczącej chorób świń.

blanka wysocka

Lek. wet. Blanka Wysocka

Lekarz weterynarii Blanka Wysocka specjalizujący się w diagnostyce chorób układu oddechowego i krążenia u koni. Studia ukończyła w 2004 roku.

Staże zagraniczne:
2016 – Staż z kardiologii koni, Ghent, Prof. Gunter van Loon
2013 – Choroby Wewnętrzne Koni – Equine Medicine UC Davis, California, U.S.A.
2008 – University of Edinburgh, Wielka Brytania
2007 – Diagnostyka i chirurgia chorób górnych dróg oddechowych koni, G.Lane BVetMed DESTS FRCVS, Anglia
2007 – Kardiologia Koni TIHO Hanover, Niemcy
2006 – CEMESPO, University of Liege, Belgia
2004 i 2005 – Jim Joel Equine Sports Medicine Center, Langford University, Bristol, Anglia
2003 – Rood&Riddle Equine Hospital, Kentucky, USA

Ukończone kursy/konferencje:
13.07.2017 – World Equine Airways Symposium – wykład i poster, Kopenhaga, Dania
13-14.10.2014 – Międzynarodowa konferencja poświęcona IAD u koni – jako uczestnik i wykładowca, Cabourg, Francja
15-17.03.2014 – Konferencja i warsztaty z kardiologii koni i medycyny sportowej – dr Lesley Young i Emanuelle Van Erk, Sec, Czechy
5-7.08.2009 – World Equine Airways Symposium, Berno, Szwajcaria
2007-2009 – Studia podyplomowe – specjalizacja z chorób koni
09.2007 – BEVA Congress 2007, Edinburgh, Wielka Brytania
2006 – 7th ICEEP, Fontainebleau, Francja

eliza anna niemczycka

Lek. wet. Eliza Anna Niemczycka

Eliza Anna Niemczycka Lekarz weterynarii i artystka, nauczyciel akademicki i koncertująca wokalistka, publicystka i poetka, jeździec i kompozytorka. W 2012 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i rozpoczęła pracę jako lekarz weterynarii i asystent w Klinice Chirurgii Koni na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy), gdzie otworzyła przewód doktorski. Od 2013 roku jest asystentką na Katedrze Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Medicum i nauczycielem akademickim Uniwersyteckiego Centrum Medycyny weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Eliza Anna jest również pomysłodawczynią, założycielką i wykładowczynią autorskiego projektu „Jeździecka Akademia Weterynaryjna”, w ramach którego realizuje misję szkoleniową od 2015 roku. Eliza Anna Niemczycka to autorka ponad 260 publikacji i specjalistka czołowego polskiego czasopisma hippicznego „Świat Koni”. Jest posiadaczką własnej stajni. Pracowała jako jeździec, startując i trenując konie arabskie w dyscyplinie długodystansowych rajdów konnych na poziomie zawodów międzynarodowych. Jest oprócz tego Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i sędzią dyscypliny ujeżdżenia i skoków przez przeszkody PZJ. Konie oraz przyroda stanowią dla niej źródła największej inspiracji również w działalności artystycznej. Eliza Anna jako wokalistka koncertowała w Polsce i za granicą, między innymi w Warszawie na scenie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego czy w Polskim Teatrze we Lwowie. Życie stanowi jej największą pasję.

jan suchodolski 1

Dr n. wet. Jan S. Suchodolski, AGAF, DACVM

Jan S. Suchodolski w 2009 ukończył studia z dyplomem lekarza weterynarii na Uniwersytecie Medycyny weterynaryjnej w Wiedniu, w Austrii. Po kilkuletniej pracy w klinice małych zwierząt, powrócił na Uniwersytet i uzyskał tytuł Doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie w Wiedniu za badania nad markerami diagnostycznymi w chorobach żołądka u psów. W 2005 roku Dr. Suchodolski uzyskał stopień doktora w dyscyplinie mikrobiologii weterynaryjnej na Texas A&M Univeristy za pracę nad molekularnymi markerami oznaczającymi mikroflorę jelitową. Za granicą uzyskał również certyfikat z immunologii komisji Amerykańskiego Kolegium Weterynarzy-Mikrobiologów (ACVM). Obecnie, jest profesorem nadzwyczajnym i wicedyrektorem w GI Lab.

justyna kleja

mgr Justyna Koniczuk-Kleja

Specjalista Psychologii Klinicznej, Psychoterapeuta, certyfikowany Psychoonkolog. Członek zespołu Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się wsparciem Pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów Medycyny przygotowujące do pracy z pacjentami przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Zajmuje się szkoleniami w obszarze psychoonkologii. Równolegle rozwija swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji terapeutycznych, zajmując się indywidualną psychoterapią psychodynamiczną. 

kazimierz tarasiuk

Dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR

Kazimierz Tarasiuk – pracownik naukowy i wykładowca, Profesor nadzwyczajny i Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest opracowywanie technik diagnostycznych w niektórych chorobach trzody chlewnej, jak również ulepszanie metod kontroli i eliminacji największych chorób trzody chlewnej. Opublikował wiele prac, zarówno w Polskich, jak i zagranicznych czasopismach jak również wygłosił wiele prezentacji na konferencjach zagranicznych (International Pig Veterinary Society Congresses). Opublikował 31 autorskich opracowań i przygotował 25 recenzji prac prezentowanych na lokalnych i międzynarodowych seminariach. Mógł kształcić się jako naukowiec współpracując z centrami badawczymi w Europie (“Station de Pathologie Porcine” w Ploufragan, Francja; Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria) i w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Nebraska-Lincoln). Opracował i wprowadził szczepionkę przeciw MMA (mastitis – metritis – agalactia) u loch i szczepionkę przeciw zapaleniu płuc i opłucnej świń. Koordynował niektóre polskie projekty badawcze (KBN) oraz projekty realizowane z Uniwersytetem Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Pozyskał ogromne doświadczenie w programach eliminacji chorób trzody chlewnej, włączając te ekonomicznie najważniejsze np. zespół rozrodczo-oddechowy świń i enzootyczne zapalenie płuc spowodowane przez Mycoplasma hyopneumoniae.

laura daniela urdes

Dr n. wet. Laura Daniela Urdes, PgDip CertAqV, Past-President of the World Aquatic Veterinary Medical Association (WAVMA)

Dr Laura D. Urdes pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Nauk Rolniczych i Medycyny weterynaryjnej w Bukareszcie, w Rumunii, gdzie wykłada patofizjologię ryb oraz choroby ryb, zwierząt gospodarskich i zwierząt łownych. Dr Urdes ma stopień doktora i licencjat w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, jest certyfikowanym lekarzem weterynarii WAVMA (CertAqV) oraz ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie zdrowia i produkcji zwierząt gospodarskich na Royal Veterinary College na Uniwersytecie Londyńskim. Dr Urdes posiada ponad 17-letnie doświadczenie w nauczaniu, mentoringu i badaniach w dziedzinie nauk przyrodniczych, jak również wiedzę specjalistyczną z projektowania badań, zarządzania, pozyskiwania dotacji i koordynowania projektów naukowych. Od grudnia 2016 roku, Dr Urdes jest główną osobą kontaktową dla Działań Marii S. Curie (EC-REA-MSCA) w Rumunii. Dr Urdes jest członkiem/przewodniczącą międzynarodowych komitetów i paneli na obszarze UE i poza nią o tematyce związanej z akwakulturą i medycyną zwierząt wodnych, w ramach których wspiera i rozpowszechnia rolę profesji weterynaryjnej w zapewnianiu zdrowia publicznego oraz zwierząt wodnych.

lidia nosal 1

Lidia Nosal

Nasza najmłodsza prelegentka. Studentka ostatniego roku Medycyny weterynaryjnej, związana z IVSA Kraków od samego początku jej działalności. Lidia pasjonuje się chirurgią i diagnostyką obrazową. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach na terenie Polski i za granicą takich jak:

 • Poziom I i II USG jamy brzusznej – Mastervet,
 • 5-dniowe szkoła obrazowania PerfectVet poziom I,
 • 5-dniowa szkoła kardiologii PerfectVet
 • Nagłe wypadki i intensywna opieka w Poliklinice Śląskiej
 • Warsztaty ortopedyczne – płytki blokujące prowadzone przez Geretha Arthrusa – obecny prezes „The British Veterinary Orthopedic Association”, egzaminator dyplomu RCVS z chirurgii małych zwierząt
 • Operacje stawu kolanowego – TTA Rapid prowadzone przez Rafała Kortę, wybitnego chirurga, członka ESVOT, przez kilka lat współpracował z Ritą Leibinger w 2013 i wykonał procedurę TTA Rapid po raz pierwszy w Polsce
 • Operacje oczu i badanie wzroku poziom I i II pod kierownictwem Lek. wet. Jacka Garncarza, członka europejskiego i światowego zrzeszenia lekarzy weterynarii okulistów (ESVO, ISVO)
 • Warsztaty z endoskopii i mało inwazyjnych metod chirurgicznych przewodu pokarmowego i oddechowego na kierunku Medycyna weterynaryjna we Wrocławiu
 • Odbywała staż w klinice „Vets now”, która specjalizuje się w nagłych wypadkach i intensywnej opiece, pod okiem Lek. wet. Rafała Boroń, MRCVS – kierownika kliniki (Principal Veterinary Surgeon) Derby and Stoke-on-Trent Emergency & Critical Care. Przez kilka lat Lidia zdobywała doświadczenie jako asystent chirurga w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W tym roku po raz pierwszy poprowadziła warsztaty z podstaw metod chirurgicznych podczas spotkania IVSA w Krakowie.

  maciej guzera

  Dr. n. wet. Maciej Guzera, DipECVCP MRCVS

  W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontynuował swoją edukację kończąc doktorat w Zakładzie Patofizjologii Zwierzęcej pod okiem promotora prof. Anny Winnckiej. Jako doktorant, połączył akademickie zobowiązania z pracą na pół etatu jako chirurg w klinice weterynaryjnej w Warszawie. Po zdobyciu dyplomu, kontynuował naukę realizując stypendium Senior Clinical Training Scholarship (SCTS) w zakresie Patologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Cambridge. Po zakończeniu rezydentury kontynuował pracę w tej samej instytucji jako lekarz klinicysta o specjalizacji Patologia Kliniczna. Po otrzymaniu dyplomu ECVCP (European College of Veterinary Clinical Pathology) w 2017, rozpoczął pracę w LABOKLIN Polska

  maciej witkowski

  Dr n. wet. Maciej Witkowski

  Dr Maciej Witkowski, specjalista medycyny koni z doktoratem z rozrodu koni. Ukończył studia na wydziale Medycyny weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1989. Zdobył prawie 30 lat doświadczenia klinicznego i naukowego dzięki pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Od 1990 członek zespołu lekarzy w Szpitalu Koni na Torach Wyścigowych Służewiec. Przez wiele lat, równolegle do pracy chirurga, prowadził tam również oddział inseminacji. Na przełomie roku 2015 i 2016 przebywał na 5 miesięcznym kontrakcie w Al-Khalediah Equine Hospital, Tebrak w Arabii Saudyjskiej zatrudniony na stanowisku chirurga. Jego zainteresowania zawodowe obracały się zawsze wokół rozrodu i chirurgii jamy brzusznej u koni. Prowadził wiele warsztatów i wykładów dla lekarzy praktyków z dziedzin, które reprezentuje. Autor licznych publikacji.

  marek tischner

  Dr n. wet. Marek Tischner

  Dr Marek Tischner, lekarz weterynarii, doktor nauk weterynaryjnych, specjalista Chorób Koni, członek Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego, lekarz Polskiego Związku Jeździeckiego i FEI, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w Instytucie Nauk Weterynaryjnych. Od wielu lat prowadzi badania z zakresu rozrodu, stresu transportowego oraz fizjologii wysiłku koni. Prowadzi prywatną praktykę hipiatryczną.

  maria yvonne hemberger

  Lek. wet. Maria Yvonne Hemberger

  Lekarz weterynarii Maria Yvonne Hemberger jest odpowiedzialna za prowadzenie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w szkole medycyny weterynaryjnej na Neudamm Campus na Uniwerystecie Namibii (UNAM). Urodziła się i kształciła w Niemczech, w roku 1992 rozpoczęła pracę nad doktoratem w Namibii, dokąd następnie wyemigrowała. Od 2011 do 2016 piastowała funkcję głównego lekarza weterynarii w Wydziale Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego w Dyrektoriacie Usług Weterynaryjnych, gdzie do jej obowiązków należało definiowanie standardów jakościowych mięsa, nadzór nad eksportem z ubojni i prowadzenie kursów higieny mięsa dla urzędowych lekarzy weterynarii i inspektorów weterynaryjnych. Brała udział w wielu konferencjach i organizowała warsztaty, na których poruszała temat bagatelizowanej weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i szerzyła koncept „One Health” na całym świecie. Dr Hemberger w 2016 wróciła na Uniwersytet Namibii, gdzie objęła funkcję starszego wykładowcy weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i przedstawiciela ds. BHP dla wszystkich kampusów Uniwersytetu. Nadzoruje magistrantów na polach weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i programów zarządzania zagrożeniami biologicznymi. Zgodnie z założeniami programu „One Health” opracowała program wellness dla Uniwersytetu, który wdrożony został w marcu 2018. Dodatkowo poza pracą naukową jest zaangażowana w higienę żywności oraz podnoszenie świadomości i edukację na temat dobrobytu zwierząt.

  michal plewik 1

  Lek. wet. Michał Plewik

  Lekarz weterynarii Michał Plewik w 2005r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2009 r. uzyskał tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt, w 2015 tytuł Specjalisty Chorób Przeżuwaczy. Członek Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis. Od 2005 r. prowadził własny Gabinet Weterynaryjny w Bychawie, koncentrując się na rozrodzie bydła mlecznego, zarządzaniu stadem oraz prewencji i profilaktyce chorób bydła. Odbył liczne kursy w tej tematyce, skupiając się w szczególności na diagnostyce ultrasonograficznej. W pracy terenowej sprawował pieczę nad różnej wielkości stadami bydła mlecznego, od najmniejszych liczących kilka sztuk, po największe liczące 1500 zwierząt. Dr Plewik prowadził liczne warsztaty przybliżające słuchaczom zagadnienia związane z rozrodem bydła, kursy USG, oraz kursy inseminacji. Prelegent na konferencjach w Polsce (I Konferencja Stopmastitis, Konferencja Bujatryczna w Łomży) oraz za granicą (Konferencja Ukraińskich Lekarzy Weterynarii – Kijów 2015 i Kijów 2016). W 2017 r. dołączył do firmy Ceva Animal Health jako menadżer techniczny działu Ruminants.

  monika bugno poniewierska

  Prof. Monika Bugno-Poniewierska

  Zainteresowania naukowe prof. Moniki Bugno-Poniewierskiej skupiają się na zagadnieniach dotyczących genetyki zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem koni. W badaniach stosuje klasyczne i molekularne metody cytogenetyczne do oceny prawidłowości kariotypu zwierząt przeznaczonych do rozrodu. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości kariotypu, co pozwala na szybkie wyeliminowanie ich nosicieli z hodowli. Wraz z rozwojem metod cytogenetyki molekularnej jej zainteresowania naukowe zostały skierowane na zagadnienia związane z zastosowaniem technik molekularnych w ocenie genomu zwierząt gospodarskich. Szczególnie zaś na uzyskiwaniu malujących sond molekularnych metodą mikrodysekcji, co umożliwiło znaczne zwiększenie precyzyjności identyfikacji nieprawidłowości chromosomowych zarówno w komórkach mitotycznych jak i mejotycznych, jak również pozwoliło na poszerzenie badań o mapowanie genów czy też zagadnienia ewolucyjne.

  natalia sowinska

  Dr n. wet. Natalia Sowińska

  Dr Natalia Sowińska w 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Zoologii i Badań and Dziką Przyrodą im. Leibniza w Berlinie i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z rozrodu zwierząt, a w 2017 z Zoologii i medycyny dzikich zwierząt. Od 2014 roku pracuje jako pracownik naukowy w Ośrodku Medycyny Esperymentalnej i Innowacyjnej na Wydziale Medycyny weterynaryjnej w Krakowie. Jej kliniczne zainteresowania skupiają się wokół rozrodzu małych zwierząt, naukowo zaś uczestniczy w badaniach nad technologiami reprodukcji wspomaganej. Prywatnie jest miłośnikiem psów i szczęśliwym właścicielem 3 letniej suczki rasy mieszanej. Uwielbia sport i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

  piotr listos

  Dr n. wet. Piotr Listos

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 r. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach. Od 2005 r. doktor nauk weterynaryjnych, ze specjalnością naukową – weterynaria sądowa. Moje zainteresowania naukowe oraz praca dydaktyczna powiązane są z weterynarią sądową. Od 2006 r. pełnię funkcję biegłego z zakresu medycyny weterynaryjnej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Funkcja ta, obliguje moją osobę do wykonywania licznych ekspertyz naukowo-weterynaryjnych, na rzecz organów procesowych. Poza podstawowymi obowiązkami zawodowymi, pasjonuje mnie leczenie zwierząt, karate kyokushin, a może przede wszystkim poznawanie nowych ludzi.

  rafal pedziwiatr

  Lek. wet. Rafał Pędziwiatr

  Lek. wet. Rafał Pędziwiatr, specjalista chorób koni i rozrodu zwierząt, członek International Society of Equine Locomotor Pathology i British Equine Veterinary Association, współwłaściciel Kliniki dla Koni EQUI-VET. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 1999 roku. Od 2017 roku w samorządzie lekarskim pełni funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od czasu studiów jego zainteresowania zawodowe obracały się wokół chorób koni i pozostał im wierny do dzisiaj. Pierwsze lata po ukończeniu studiów skoncentrowane były przede wszystkim na przypadkach rozrodowych koni. Od roku 2003 swoje zainteresowania rozszerzył na stomatologię, biomechanikę a co za tym idzie ortopedię, a w dalszej kolejności na medycynę sportową koni. Od początku swojej praktyki klinicznej zafascynował się diagnostyką obrazową, w tym najbardziej ultrasonografią. Od kilku miesięcy prowadzi badania nad zastosowaniem badania elastograficznego do oceny ścięgien po urazach oraz nad efektywnością różnych metod terapii biologicznej ścięgien.

  kowalski zygmunt 1

  Prof. dr hab. inż. Zygmunt Maciej Kowalski

  Profesor i kierownik Katedry Żywienia i Dietetyki zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Autor ponad 600 publikacji, włączając autorskie opracowania w recenzowanych czasopismach specjalistycznych takich jak “Journal of Dairy Science”, “Livestock Production Science”, “Animal Feed Science and Technology”. Znany w Polsce prelegent, prowadzący wiele szkoleń, wykładów i seminariów dla studentów, rolników, doradców rolniczych, dystrybutorów pasz, czy lekarzy weterynarii. Promotor 7 doktorantów, koordynator wielu naukowych projektów prowadzonych na przeżuwaczach – głównie bydle mlecznym i cielętach. Współautor państwowego monitoringu subkliniczej ketozy bydła mlecznego opartego na oznaczaniu ciał ketonowych w mleku z użyciem techniki NIRS. Ekspert w praktycznym żywieniu bydła mlecznego i cieląt ras mlecznych. Głównymi nurtami w jego badaniach naukowych są białko, aminokwasy i tłuszcze w żywieniu przeżuwaczy, białkowy i energetyczny system oceny dla przeżuwaczy, zapobieganie chorobom metabolicznym u bydła mlecznego, system odchowu cieląt ras mlecznych, nutrigenomika.

  zdenek knotek

  Prof. Zdenek Knotek, DVM, Ph.D, Dip ECZM (herpetologia)

  Profesor Zdenek Knotek (Sid) jest kierownikiem Kliniki Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Weterynarii i Nauk Farmaceutycznych w Brnie, Republika Czeska oraz adiunktem w Departamencie Weterynaryjnych Nauk Klinicznych na Purdue University w stanie Indiana, USA. Jest jednym z założycieli i posiadaczem dyplomu European College of Zoological Medicine (w specjalności herpetologia), członkiem ARAV (Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians), pełnił funkcję prezydenta EAZWV (European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians), obecnie zajmuje pozycję prezydenta Czeskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Ogrodów Zoologicznych i Dzikich Zwierząt (CAZWV). Profesor Knotek prowadzi również gościnnie zajęcia na wielu uniwersytetach: Budapeszt, Kopenhaga, Istambuł, Porto, Lizbona, Sydney, Utrecht, Wiedeń, Warszawa, Koszyce, Lublana, Purdue University (IN, USA), Denpasar (Indonezja). Jako założyciel specjalności z medycyny gadów w Klinice Medycyny Gadów, Ptaków i Ryb profesor Knotek przewodził Wydziałowi Gadów i Ptaków na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu (2010-2013). Obecnie skupia się na medycynie i chirurgii zwierząt egzotycznych, w szczególności gadów. Sid nadzoruje międzynarodowe kursy z zakresu medycyny zwierząt egzotycznych: Szkołę Letnią Medycyny i Chirurgii Zwierząt Egzotycznych (od 2004r.), Kursy ESAVS (European Schools for Advanced Veterinary Students) – Medycyna Zwierząt Egzotycznych i Chirurgia I, II, III (od 2005 r.) oraz kurs ESAVS – Medycyna I Chirurgia Zwierząt Egzotycznych w Chinach (od 2015r.)